โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ประธานเปิดอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสาร ขั้นพื้นฐาน

สถานที่: 
ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานโครงการอบรมล่ามภาษามือเพื่อการสื่อสารขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 4 - 24 มิถุนายน 2561 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ นโยบายและการพัฒนาล่ามภาษามือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะภาษามือในการสื่อสารกับคนหูหนวก โดยมี ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย บุคลากร พก. และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 30 คน
ภาพประกอบ: 


  • Today: 1403
  • Total: 79.766