โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย และการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จ. พิษณุโลก

วันนี้ (6 มิ.ย. 63) เวลา 13.30 น. นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดี พก. พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียงผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ “ภาพรวมการขับเคลื่อนงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดพิษณุโลก” และชมโครงการบ้านมั่นคงเมืองพิษณุโลก หมู่ 12 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก  ทั้งนี้ ได้มีการมอบบ้านที่มีการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ และผู้สูงอายุ โดยใช้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 20,000 บาท กรณี ครอบครัวนางสาวเมธาวี เอมาวัฒน์ คนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย ครอบครัวประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่ายในการครองชีพ และที่อยู่อาศัยมีสภาพทรุดโทรมมีอุปสรรคในการดำรงชีวิต นอกจากการส่งมอบบ้านในครั้งนี้ พก. ยังได้ให้คำแนะนำคนพิการและครอบครัว พร้อมวางแผนการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไป โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัด จะได้ส่งเสริมศักยภาพคนพิการทางด้านทักษะอาชีพตามความถนัด เช่น การอบรมทำขนมและอาหาร เพื่อให้มีรายได้ เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป

 

 


  • Today: 45
  • Total: 81.729