โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ เยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ จ. บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายไชยพร ภูผารัตน์ ผู้แทนคนพิการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พก. และจังหวัด ลงพื้นที่ เพื่อเข้าเยี่ยมชมการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการภายในสถานที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มาตรฐานและรองรับการเข้าถึงของคนพิการ ได้แก่ สนามฟุตบอล ช้างอารีนา วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง วัดกลาง ศาลหลักเมือง จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมและรับฟังผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกลาง ซึ่งเป็นตำบลต้นแบบในการจัดบริการสวัสดิการสังคมให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย อาทิ เด็ก เยาวชน สตรี ครอบครัว คนพิการ และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ได้เดินชมและอุดหนุนผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพของคนพิการและผู้สูงอายุด้วย


  • Today: 435
  • Total: 81.558