โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.กคพ. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "Big Blue Run Season 3 - บ้านราชาวดีชาย"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 05.40 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้ นายสมคะเน จริตงาม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล "Big Blue Run season 3 - บ้านราชาวดีชาย" ซึ่งจัดโดยกลุ่มบริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ทั้งนี้ ผอ. กคพ. ได้เป็นผู้แทนรับมอบเงินสมทบทุนจากการเดินวิ่งการกุศล โดยมี นายนิสิตจันทร์ สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและส่งมอบเงินเดินวิ่งการกุศล ให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) ในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท. เดอะคริสตัลชัยพฤกษ์ ถนนชัยพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงาน เช่น จังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมจำนวนกว่า 500 คน

 

 

 


  • Today: 156
  • Total: 73.518