โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. มอบหมาย ผอ.โรงงานปีคนพิการสากล ร่วมสนทนาในรายการ “NBT มีคำตอบ"

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มอบหมายให้นายวินัย เก่งสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)

เข้าร่วมสนทนาสดในรายการ “NBT มีคำตอบ” โดยในวันนี้เป็นการนำเสนอในประเด็น “การส่งเสริมอาชีพและผลิตภัณฑ์สินค้าจากฝีมือคนพิการ” จากศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล) ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (2HD) เวลา 10.00 - 11.00 น. โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมในรายการ


  • Today: 1498
  • Total: 83.630