โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. รับมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก โครงการ "บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษ" จากภาคธุรกิจเอกชน

วันนี้ (24 ก.ค. 63) เวลา 10.30 น. ณ อาคาร CP-True Autistic Thai Foundation Vocational Training Center มูลนิธิออทิสติกไทย กรุงทพมหานคร นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. มอบหมาย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นผู้แทนในพิธีรับมอบสื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลออทิสติก โครงการ "บ้านส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกและเด็กพิเศษ" ในเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกในชุมชน จากองค์กรธุรกิจเอกชน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ร่วมกับ มูลนิธิออทิสติกไทย จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการฝึกทักษะเด็กที่มีความต้องการจำเป็นในระดับครอบครัวและถือเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปที่ พก. สนับสนุน มีรูปแบบการเรียนรู้ ทั้งแบบ ON LINE และ OFF LINE โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัททรู คอร์ปอร์เรชั่นจำกัด (มหาชน) รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษในชุมชน ต้องได้รับการฝึกฝนต่อเนื่องโดยหากผู้ปกครองเข้าใจวิธีการในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม มีสื่อที่สอดคล้องกับการเรียนรู้และฝึกทักษะ จะช่วยให้เด็กๆ มีพัฒนาการที่ดีเพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การดำรงชีวิตชีวิตอิสระ ประกอบกับ "ชีวิตวิถีใหม่" หรือ NEW NORMAL โดยมีผู้บริหารกลุ่มทรู เครือเจริญโภคภัณฑ์ องค์กรธุรกิจเอกชน ผู้แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

 


  • Today: 784
  • Total: 84.446