โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. รับมอบโล่ฐานะนักศึกษาเก่าดีเด่น ของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

วันนี้ (10 ก.ย. 63) เวลา 10.30 น. ณ สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ รับมอบโล่ในฐานะนักศึกษาเก่าดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติคุณของผู้ที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และสังคมส่วนรวม รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ซึ่งถือควรเป็นแบบอย่างและสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2563  ของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมีคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ พก. ร่วมแสดงความยินดี

 


  • Today: 1513
  • Total: 83.644