โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วาระ 1


วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 207 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 (ตึกวุฒิสภา) รัฐสภา กรุงเทพมหานคร นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าร่วมการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 วาระ 1 โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี ผู้บริหารกระทรวง พม. เจ้าหน้าที่และบุคลากร พก. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


  • Today: 1495
  • Total: 83.627