โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ปี 61 จัดโดยกระทรวง พม.

 

 

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร พก. เข้าร่วมงาน วันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการค้ามนุษย์และผนึกกำลังจากทุกภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 1) การมอบรางวัลแก่หน่วยงาน และผู้ปฏิบัติงาน ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 2)

การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชน 3) การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ในแอพพลิเคชั่น LINE 4) การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ เพื่อรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกกลุ่มเป้าหมาย และ 5) การแสดงนิทรรศการผลงานการดำเนินงานของรัฐบาล และผลงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ภาครัฐ องค์กรเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ที่ให้ความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในทุกมิติ โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูตต่างๆ องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน รวมจำนวนกว่า 500 คน เข้าร่วมงาน

 


  • Today: 1389
  • Total: 79.752