โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยมี รวม.พม. เป็นประธาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น. ที่บริเวณลานพระประชาบดี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ นาลธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมงานประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอร์รัปชัน “กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ไม่ทนต่อการทุจริต (M-Society Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (International Anti – Corruption Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี โดยมี พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในการประกาศเจตนารมณ์ พร้อมด้วย นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน จำนวน 400 คน ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์


  • Today: 182
  • Total: 73.543