โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมประชุมผู้บริหารฯ เตรียมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินสถานการณ์ Covid-19

วันนี้ (19 ม.ค. 63) เวลา 14.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ซึ่งเป็นการพิจารณาประเด็นสำคัญ ได้แก่ การจัดทำแผนเผชิญเหตุของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. การจัดทำระบบการดูแลผู้รับบริการและกลุ่มเป้าหมาย การจัดทำแผนจำลองการช่วยเหลือ เยียวยา เป็นกรณีศึกษาหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินให้เห็น เป็นรูปธรรม และ งบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ

 


  • Today: 183
  • Total: 73.544