โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนงานสังคมใน จ.พิษณุโลก โดยมี รมว.พม. นำลงพื้นที่

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำลงพื้นที่ เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของนิคมสร้างตนเองบางระกำ พร้อมมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) แก่สมาชิกนิคมผู้มีรายได้น้อย จำนวน 26 ราย เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนารายได้และเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไป


หลังจากนั้น อธิบดี พก. ได้ร่วมพบปะพูดคุย ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก บ้านเอื้ออาทรพิษณุโลก (ทหารอากาศ) จังหวัดพิษณุโลก สังกัดการเคหะแห่งชาติ (กคช.) และร่วมประชุม one home พร้อมทั้งได้ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เปิดศาลจำลอง เยี่ยมชมนิทรรศการวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน และภาคีเครือข่าย OTOP นวัตวิถีชุมชน


  • Today: 1397
  • Total: 79.760