โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานด้านสังคมตามภารกิจของกระทรวง พม.

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนงานด้านสังคมตามภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำลงพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชม “มหกรรมการขับเคลื่อนงานสวัสดิการด้านสังคมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี” และพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ เพื่อทราบถึงปัญหาและความต้องการด้านสวัสดิการสังคม ตามกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ในโอกาสนี้ รมว.พม. ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ นายนพเก้า นาแป้น อายุ 46 ปี ช่างซ่อมรถจักยานยนต์ พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ที่ได้รับพระราชกระแสพระราชทานชมเชย จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต่อสู้ชีวิตโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค มีความขยันหมั่นเพียรในการประกอบอาชีพ

 

หลังจากนั้น ได้ร่วมเดินชมบูธของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการจังหวัดราชบุรี สมาคมคนพิการจังหวัดราชบุรี ศูนย์บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการจังหวัดราชบุรี และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากมือคนพิการ โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวง พม. และ พก. ร่วมลงพื้นที่


  • Today: 182
  • Total: 73.543