โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ปัตตานี เยี่ยมกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ช่วงโควิด-19

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่ ณ หมู่บ้านตันหยงลุโละ ต.ตันหยงลุโละ อ.เมือง จ.ปัตตานี พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำโดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. และนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการ จ. ปัตตานี นั่งรถโชเล่ (รถจักรยานยนต์ 3 ล้อพ่วงข้าง) เป็นขบวนจำนวน 25 คัน ลงพื้นที่ในหมู่บ้านตันหยงลุโละ เพื่อให้เข้าถึงและได้สัมผัสกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่และปัญหาที่เป็นจริงของครอบครัวชาวชุมชนที่เดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 10 ครอบครัว ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ ได้เยี่ยมให้กำลังใจและความช่วยเหลือต่างๆ ตามภารกิจของกระทรวง พม. โดย อธิบดี พก. ได้ร่วมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และนมผงสำหรับเด็ก การมอบเงินสงเคราะห์ต่างๆ เช่น เงินสงเคราะห์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พร้อมสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องสำหรับเด็กนักเรียนในครอบครัวยากจน รวมทั้งให้คำแนะนำการส่งเสริมอาชีพ และให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสิทธิสวัสดิการสังคมต่างๆ จากรัฐ

 


  • Today: 1380
  • Total: 79.743