โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมลงพื้นที่หน่วยงานต่างๆ โดย รมว.พม. นำลงพื้นที่ฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัด ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพิษณุโลก และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) นำลงพื้นที่ฯ เพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ พร้อมพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนกลุ่มเป้าของกระทรวง พม. และรับฟังรายงานผลการขับเคลื่อนงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้มอบของใช้อุปโภคบริโภคให้ครอบครัวคนพิการในตำบล จำนวน 6 ครอบครัว โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการในสังกัด พก. หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข่ารวมงาน


  • Today: 1441
  • Total: 79.803