โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมหารือ กทม. ประเด็น “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่โดยกลไกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป”

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเอราวัณ ชั้น 2 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการประชุมหารือ “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในระดับพื้นที่โดยกลไกศูนย์บริการคนพิการทั่วไป” เพื่อหารือระเบียบและข้อกฎหมายสนับสนุนการจัดบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ส่วนกลางกรุงเทพมหานคร โดยมี นางวิภารัตน์ ไชยานุกิจ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด พก. เข้าร่วมการหารือ 

 


  • Today: 1501
  • Total: 83.633