โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมเสวนากับภาคประชาสังคม ย้ำคนพิการต้องเข้าถึงสิทธิ อย่างเท่าเทียม

 

 

 

 

อธิบดี พก. ร่วมเสวนากับภาคประชาสังคม ย้ำคนพิการต้องเข้าถึงสิทธิ อย่างเท่าเทียม พร้อมขอความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน เป็นพลังขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ

 

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม เวลา 09.00 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) จัดงาน “ประชุมสมัชชาเครือข่ายคนพิการระดับชาติ ประจำปี 2562” โดย นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  เข้าร่วมกิจกรรมเวทีเสวนา เรื่อง We “DID” it โดยมีคุณมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล คุณภรณี ภู่ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะ (สสส.) และคุณนภ พรชำนิ ผู้แทนวิสาหกิจเพื่อสังคม เข้าร่วมการเสวนา ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม 1 - 2 โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร


  • Today: 1510
  • Total: 83.641