โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ร่วมแถลงข่าวมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562

 

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมแถลงข่าวการมอบของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2562 ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ภายใต้แนวคิด "พม.เติมสุข ทั่วไทย 2562” (Fill with Happiness) ประกอบด้วย 4 ความสุข ดังนี้ 1. สุขถ้วนหน้า (Happy All)  2. สุขอาศัย (Happy Home)  3. สุขร่วมใจ (Happy Heart) และ 4. สุขยั่งยืน (Happy Time) รวมทั้งสิ้น 13 ของขวัญ เพื่อส่งความสุขให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศโดยมี ซึ่งในส่วนของ พก. ได้มอบของขวัญปี 2562 ดังนี้ 1) “ทุกสิทธิคนพิการ ผ่านบัตร (ประชาชน) ใบเดียว : One Card All Rights” 2) “ศาสนสถาน เชื่อมบุญเกื้อหนุนคนพิการและผู้สูงอายุ” และ 3) ศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ โดยมี นางสุภัชชา  สุทธิพล รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าวฯ 

 

 


  • Today: 1508
  • Total: 83.639