โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ลงพื้นที่ช่วยคนพิการที่ประสบภัยน้ำท่วม จ. กาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเดินทางไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พร้อมให้แนวทางการปฏิบัติงานด้านคนพิการในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และข้าราชการ ให้การต้อนรับ จากนั้นอธิบดี พก. และคณะ ลงพื้นที่ ณ ชุมชนทุ่งสระ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมกับผู้นำชุมชน เพื่อติดตามสถานการณ์และเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ประสบภัยน้ำท่วมจากสถานการณ์พายุโซนร้อน “โพดุล” ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยจังหวัดกาฬสินธุ์ ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว โดย กระทรวง พม. พก. มีความห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะคนพิการ ซึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ มีคนพิการ จำนวน 5 ราย เป็นคนพิการทางการเห็น ทางการเคลื่อนไหว ทางการได้ยิน และคนพิการที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ทั้งนี้ แนวทางการช่วยเหลือในเบื้องต้น พก. ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ศูนย์บริการคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่

 
 

 


  • Today: 1379
  • Total: 79.742