โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศพอ.บ้านศรีวนาไล

 

.

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี (ศพอ.บ้านศรีวนาไล) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจการดำเนินของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศพอ.บ้านศรีวนาไล หน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) พร้อมเป็นประธานเปิดโชว์รูมแสดงผลิตภัณฑ์ของบ้านศรีวนาไล และเยี่ยมชมผลการดำเนินงานต่างๆ ได้แก่ โรงเพาะเห็ด นวัตกรรม 4.0 บ้านศรีวนาไล โรงทอผ้า 1 ศูนย์ 1 ผลิตภัณฑ์ เปิดป้ายองค์กรมาตรฐานทางจริยธรรม ชมแปลงเกษตร และห้องนวดแผนไทย โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ศพอ.บ้านศรีวนาไล ผู้แทนจาก สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง ผู้แทนจากศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูน-เผ่าพนัส ผู้แทนจากหน่วยงานคนพิการ สมาคมคนพิการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 687
  • Total: 79.065