โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการบ้านกึ่งวิถี (หญิง)

วันนี้ (3 มี.ค. 63) นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ภายในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัด พก. พร้อมชมการฝึกอาชีพและให้กำลังใจผู้รับบริการ และตรวจเยี่ยมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในและอาคารสถานที่ เช่น เรือนนอน โรงอาหาร ห้องเก็บยา และห้องฝึกอาชีพ โดยมีนางสุพิชา มานะนิติธรรม ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

 


  • Today: 463
  • Total: 81.586