วานนี้ (3 ก.ย. 62) นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในการช่วยเหลือคนพิการที่มีความจำเป็นต้องใช้ขาเทียม โดยรับฟังการบรรยายสรุป พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานของมูลนิธิขาเทียมฯ ณ มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุม