โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. หารือร่วมกับครอบครัวเตชะวงค์ธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องสิทธิของคนพิการ และการส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยนางณฐอร อินทร์ดีศรี รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน หารือร่วมกับครอบครัวเตชะวงค์ธรรม พร้อมลูเต้อร์ (สุนัขนำทางคนตาบอด) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องสิทธิของคนพิการในการนำสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดไปในสถานที่ต่างๆ และการส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดบริการสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดในประเทศไทย เพื่อให้สังคมไทยตระหนักรู้และเข้าใจเรื่องสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอดมากขึ้น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมให้การสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว พร้อมกับประชาสัมพันธ์ในเรื่องสุนัขนำทางสำหรับคนตาบอด สอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของประเทศไทย และการสร้างเจตคติที่ดีต่อคนพิการและความพิการในสังคม

 

โดยสามารถติดตามข่าวสารของ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ของคนพิการได้ที่ www.dep.go.th หรือ https://www.facebook.com/dep.go.th

 


  • Today: 622
  • Total: 79.001