โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าพบปะหารือการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกับเครือข่ายคนพิการ

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้เข้าพบปะหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับนายมณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านคนพิการ

จากนั้น ได้เดินทางไปยังสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย โดยมีนายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคม และกรรมการของสมาคมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของสมาคม อาทิ ด้านการศึกษา การจัดบริการศูนย์การศึกษาพิเศษให้กับกลุ่มเด็กพิการ กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและการแสดงออกของเด็กพิการ ตลอดจนร่วมพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทยอีกด้วย

——————————

#ข่าวพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ติดตามข่าวสาร พก. ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 1445
  • Total: 79.806