โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้ารับโล่ประกาศเกรียติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันนี้ (21 ก.ย. 63) เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรกานต์มณี พาเลซ ถนนประดิพัทธ์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ผ่านการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในโครงการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ โดยมี นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานมอบโล่ฯ ในพิธี

แกลเลอรี่


  • Today: 164
  • Total: 73.526