โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง พม. ครบรอบ 17 ปี พร้อมยินดีหน่วยงานในสังกัด และภาคเอกชนที่ร่วมส่งเสริมด้านคนพิการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 1444
  • Total: 79.805