โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีปิดงาน “Thailand Social Expo 2019”

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมในพิธีปิดงาน “Thailand Social Expo 2019” ภายใต้แนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน – Partnership for Sustainability” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมทั้งสรุปภาพรวมการจัดงานดังกล่าว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด กระทรวง พม. เข้าร่วมงาน ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี


  • Today: 177
  • Total: 73.539