โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 โดยมี รมว.พม. เป็นประธานเปิดงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรักตะกนิษฐ ออดิทอเรียม ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 : เรื่องทฤษฎีและแนวปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรณภาพคนพิการ (The 8th International Symposium on Special Education (ISSED) : Update Theory & Practice) โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 20 กันยายน 2562 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการของผู้นำด้านการศึกษาพิเศษในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนา และผู้นำเสนอบทความวิชาการจากหลายประเทศ อาทิ สหรัฐอมริกา ญี่ปุ่น และไทย พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพิเศษจากประเทศฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว ภาคีเครือข่ายคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม


  • Today: 1387
  • Total: 79.750