โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเสริมพลังเครือข่ายสตรีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นอธิบดี พก. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเสริมพลังเครือข่ายสตรีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมการขับเ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมธาริส อาร์ท จังหวัดแพร่ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอบรมเสริมพลังเครือข่ายสตรีจิตอาสาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน Smile City For All” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ : เสริมพลังเครือข่ายสตรีจิตอาสาในพื้นที่ SMILE CITY” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการทำงานเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่กับการสร้างเมืองที่เป็นมิตรกับคนพิการและคนทั้งมวล Smile City For All” โดย นางสาวอณิรา ธินนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างเมืองที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการ ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่เพื่อคนพิการแบบองค์รวม โดยเฉพาะสตรีพิการจิตอาสาที่จะป็นกำลังสำคัญที่จะสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง ทั้งนี้ มีกิจกรรมการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน Smile City For All เพื่อแบ่งกลุ่มประเมินตนเองตามตัวชี้วัด Smile และแสวงหาทรัพยากรในพื้นที่ร่วมกัน โดยมีผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ จากจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน และเชียงราย เครือข่ายสตรีจิตอาสา จำนวน 150 คน เข้าร่วมการประชุม

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 1401
  • Total: 79.764