โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลก ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน

 

 

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล (เฟสติวัล) จังหวัดเชียงใหม่  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดงานสัปดาห์หูหนวกโลก ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 เพื่อต้องการสร้างความตระหนักแก่สังคม ภายใต้หัวข้อ “Sign Language Rights for All” หรือ “ภาษามือเป็นสิทธิของทุกคน” ซึ่งจัดโดยสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์กรเครือข่าย ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดตามภูมิภาคของประเทศไทย โดยกลุ่มสมาชิกคนหูหนวกภาคเหนือ รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีนายวิทยุต บุนนาค นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน 


  • Today: 833
  • Total: 84.494