โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เปิดสัมมนา “ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนภารกิจของ พก. ในปี 2561” มุ่งหวังหน่วยงานในสังกัด พม. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่หลากหลายตามพื้นที่ พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา “ถอดบทเรียนการขับเคลื่อนภารกิจของ พก. ในปี 2561” พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อ คิดนอกกรอบ เพื่อการทำงานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 โดยมีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์บริการจังหวัด และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าร่วมการสัมมนา


  • Today: 1402
  • Total: 79.765