โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เปิดอบรมเตรียมความพร้อมในการกำหนดมาตรฐานศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ และ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

วันนี้ (15 ก.ย. 63) เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดการอบรมเตรียมความพร้อมในการกำหนดมาตรฐานศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดประสิทธิผลที่ดีขึ้น และกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ ตามโครงสร้างภารกิจ โดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วย หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้แทน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ 8 แห่ง และศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ 1 แห่ง ผู้แทนองค์กรคนพิการทั้ง 7 ประเภทความพิการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวม 90 คน

 


  • Today: 697
  • Total: 82.845