โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสมาคมไทยไอโอที ในการส่งเสริมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Assistive Technology)

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฎิบัติการ (DEP WARROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรมประชาสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสมาคมไทยไอโอที ในการส่งเสริมและขยายผลโครงการแขนกลเทียมเพื่อคนพิการ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ (Assistive Technology) และการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตกายอุปกรณ์ อาทิ แขนกลเทียม เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพความพิการ โดยจะมีการวางแผนและขยายผลไปสู่การใช้งานจริงในพื้นที่จังหวัด Smile City for All โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นพ. จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นายกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคมไทยไอโอที พร้อมด้วยผู้ติดตาม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ พก. เข้าร่วมการประชุม

 


   • Today: 59
  • Total: 81.742