โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562

 

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติตามกฎหมาย การจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณา แนวทางการเพิ่มกรอบอัตรากำลังของคนพิการในหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามกฎหมายในปีงบประมาณ 2563 โดยมี เจ้าหน้าที่ บุคลากร พก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

 

 


  • Today: 62
  • Total: 81.745