โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

 

 

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น เพื่อพิจารณาเกณฑ์และแบบฟอร์มการคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นเพื่อมอบรางวัลยกย่องในงานวันคนพิการสากล โดยมี เจ้าหน้าที่ บุคลากร พก. และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม


  • Today: 748
  • Total: 82.895