โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ และเปิดงานคนพิการสากล จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561

 

 

 

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 07.39 น. ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์บริการคนพิการอย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันสมัย ในรูปแบบการให้บริการแบบ “One Stop Service” ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานและการให้บริการคนพิการระดับพื้นที่ ให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยมีนายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการระดับจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมในพิธี

 

 

 

 

 

จากนั้น อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบูรณ์ “Social Mini Expo @ Phetchabun” ณ สถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมมอบ เงินทุนประกอบอาชีพ รถสามล้อโยก สำหรับคนพิการ และเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการส่งเสิรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาคธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)


  • Today: 1407
  • Total: 79.770