โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กร รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารปฏิบัติการวิทยุ - บริษัท อสมท จำกัด  นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กร รุ่น 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และพัฒนาทักษะการสื่อสาร การเขียนข่าว การเป็นพิธีกร ให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการ เพื่อความเป็นมืออาชีพ หลังจากนั้น อธิบดี พก. ได้เดินเยี่ยมชมการดำเนินงานภายในห้องส่งของสถานีวิทยุ MCOT Radio โดยมี เจ้าหน้าที่ บุคลากร พก. จากจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวน 50 คน เข้าร่วมงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • Today: 69
  • Total: 81.752