โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกเสาโทอาคารฟื้นฟูและพัฒนา พร้อมสระธาราบำบัด

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 08.39 น. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี นางธนาภรณ์  พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในพิธีลงเสาเอกเสาโทอาคารฟื้นฟูและพัฒนา พร้อมสระธาราบำบัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการก่อสร้างอาคารฯ เพื่อเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมและมีความเหมาะสมสำหรับการฟื้นฟูคนพิการ ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคคลภายนอกที่มาศึกษาดูงาน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ มาฝึกงาน โดยมีผู้บริหารกระทรวง พม. คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัด พก. เข้าร่วมงาน

 

 

 


  • Today: 1444
  • Total: 79.805