โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. ให้ผู้แทนจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะเข้าพบ หารือในประเด็นด้านการนำ Digital มาใช้เพื่อคนพิการ

 

 

 

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ พก. (DEP WAR ROOM) ชั้น 1 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้ผู้แทนจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะเข้าพบ เพื่อหารือในประเด็นด้านการนำ Digital มาใช้เพื่อคนพิการ ได้แก่ ความต้องการของคนพิการ เช่น การเข้าถึงบริการภาครัฐ และระบบขนส่งสาธารณะสำหรับคนพิการ และตัวอย่างการนำเทคโนโลยีมาใช้กับคนพิการ ระบบ AI และแอปพลิเคชั่นต่างๆ สำหรับคนพิการ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการหารือ


  • Today: 1509
  • Total: 83.640