โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อาจารย์ทนง โคตรชมภู

อาจารย์ทนง โคตรชมภู ชีวิตมนุษย์ช่างเต็มไปด้วยเรื่องราวของหยาดน้ำตา (คนพิการดีเด่นประจำปี 2540)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

 


  • Today: 1401
  • Total: 79.764