โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

"แจ๋ว" วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

 

 

 

 

รายการ "แจ๋ว" ทางช่อง 3 (13 Family) ในวันนี้เป็นการนำเสนอประเด็นการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ในตอน “60+plus Bakery and Chocolate Caf?” ตั้งอยู่บนถนนราชวิถี เป็นร้านที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง ศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ APCD ( Asia-Pacific Development Center on Disability ) และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเปิดฝึกอบรมอาชีพด้านการทำเบเกอรี่และช็อกโกแลต เพื่อให้คนพิการเข้ามาเรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ โดยได้รับเกียรติจาก นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก หรือ APCD ร่วมสนทนาสดพร้อมคนพิการสาธิตการทำดาร์คคาราเมลทรัฟเฟิ่ลในรายการ

 

ทั้งนี้ รายการ "แจ๋ว" ออกอากาศสดทางช่อง 3 (13 Family) ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 14.45 น. โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคุณชวนันท์ ประเสริฐวรรณ โปรดิวเซอร์รายการฯ ให้ช่วงเวลานำเสนอประเด็นเกี่ยวกับคนพิการที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ พก. เป็นประจำทุกสัปดาห์

 

สำหรับคนพิการที่มีความประสงค์จะสอบถามสิทธิประโยชน์ของคนพิการเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ www.dep.go.th หรือ 0-2354-3388 และสายด่วนเพื่อคนพิการ 1479

 

สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ โทร. 02 354 8634

 


  • Today: 1445
  • Total: 79.806