โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสันพัมธ์การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ด้วยในปีการศึกษา 2564 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเรียนสมัครนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน เข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรับบุคคลออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 371
  • Total: 73.730