โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

จำนวน 3 เรื่อง

1 เรื่องผู้บริโภคยุคใหม่ต้องใสใจสัญญา รู้ทัน ป้องกันผู้รับเหมาเบี้ยว ทิ้งงาน ก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จ

2 เรื่องจองรถแล้วไม่ได้รถ แถมถูกหักเงินจอง

3 เรื่อง "ข้อความโฆษณา" เรื่องใกล้ตัวที่คุณอาจไม่รู้ 

สามารถเข้าดูข่าวสารได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/1KJxWodjxPdlwyol5xIhM6xDYcBj7IYSv


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 373
  • Total: 73.732