โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย เรื่องขอมอบส่วนลดพิเศษและเชิญชวนพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม พก.มาใช้บริการ ร้าน "อาสาวดี"


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 249
  • Total: 73.992