โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจากสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

เรื่องการเปิดรับข้อเสนอด้านนโยบายในโครงการ NXPO Policy Innovation Platform for the Better Future โจทย์ท้าทาย : พลิกวิกฤต Covid - 19 เป็นโอกาสทองของประเทศไทย

⇒ ระยะเวลาสิ้นสุดการเปิดรับขอเสนอด้านนโยบายฯ : ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

⇒ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nxpo.or.th/th/6388/


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 93
  • Total: 32.061