โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งบทความเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดบทความทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

        ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรส่งบทความเข้าร่วมประกวดโครงการประกวดบทความทางวิชาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อสรรหาบทความทางวิชาการที่มีคุณภาพจากบุคคลภายนอก สำนักงาน ป.ป.ช. ตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการ ป.ป.ช. เพื่อเป็นการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงานทางวิชาการด้านการป้องการและปราบปรามการทุจริต โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ในเดือนมิถุนายนและธันวาคม ทั้งนี้ ให้ส่งบทความวิชาการพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดตามเว็บไซต์ด้านล่างนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง