โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์คิดค้นที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

หนังสือ "หนังสือจดหมายข่าว วช." ปีที่ 16 ฉบับที่ 115 ประจำเดือน ตุลาคม 2563 และ ฉบับที่ 116 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563  สามารถเข้าชมได้ที่ http://www2.nrct.go.th/nrctnewsletter.aspx


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 730
  • Total: 82.877