โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเผยแพร่ประสัมพันธ์วารสารกำลังใจ ปีที่ 8 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จากสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กองพัฒนานวัตกรรมการยุติธรรม ได้จัดทำวารสารกำลังใจเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ความรู้ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา รวมทั้งผลงานทางวิชาการ ผลวิจัย ข่าวสารสาระที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนผู้สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการกำลังใจได้ที่ http://www.kamlangjai.or.th/siteth/ebook-preview.php?eid=375 หรือ http://www.kamlangjai.or.th/siteth/ebook-26-36-1-0.html


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 720
  • Total: 82.867