ด้วยสำนักงานศาลปกครอง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุง ผู้ที่สนใจที่มีคุณสมบัติตมที่กำหนดรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.admincourt.co.th 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง