1.สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดส่งเอกสาร เป็น

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 75/47 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร  10400

2.กระทรวงการอุดศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 จำนวน 5 ฉบับ ตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1VY91Hsb1oTmUVgC59gxw6n6Y-em3aIzC


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง